06-514 11 238
suzanneroelofs@gmail.com

Industrieel Erfgoed

Thema lezing

Project Info

Project Description

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor industrieel erfgoed. Dit was anders 50 jaar geleden: toen werden gebouwen zodra ze niet meer voldeden direct gesloopt of stonden ze zo lang leeg dat ze langzaam wegteerden.

Maar in deze tijd, waarin duurzaamheid en hergebruik hoog op de agenda staat, is de herwaardering voor oude stationshallen, fabrieken, pakhuizen en energiecentrales groter dan ooit. Niet alleen vanwege praktische overwegingen, maar ook vanwege het besef dat deze karakteristieke gebouwen de moeite van het behouden waard zijn, temeer omdat zij vaak al verankerd zijn in het publieke gedachtengoed.

Door slimme oplossingen met vaak veel oog voor natuurvriendelijkheid, ontstaan er zo karaktervolle nieuwe plekken in de stad: kantoren, culturele broedplaatsen, musea, schitterende horecagelegenheden en sfeervolle woningen.

In deze lezing zullen we uiteenlopende voorbeelden zien, zowel in binnen- als buitenland.

Een lezing duurt normaal gesproken 2 uur met een kwartier pauze.