100 jaar Nederlandse architectuur

Thematisch

In deze lezing kijken we naar de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur van de laatste 100 jaar.

We beginnen met de woningbouw van het begin van de 20e eeuw: zowel de prachtige complexen in Amsterdamse School stijl als de functionele architectuur van het Nieuwe Bouwen. Daarna volgt de wederopbouw periode: galerijflats en radicale stadsplannen, soms in de vorm van sanering en doorbraken in de binnenstad, soms in de vorm van uitbreidingen. Gaandeweg komen we dan uit bij de 1970s: een periode van bewonersprotesten, behoedzame architectuur en “bloemkooldorpen”.

En dan de laatste 20 jaar: een periode waarin de Nederlandse architectuur een grote vlucht heeft genomen als gevolg van verschillende grote, internationaal opererende Nederlandse architectenbureaus. Hierbij bekijken we zowel de meest iconische projecten als de duurzame ontwikkelingen van het moment.

Hallo mevr. Roelofs, ik heb vanmorgen genoten van uw lezing 100 jaar architectuur. En met mij velen.(…) Als u nog eens een rondwandeling als gids door Rotterdam maakt, zou ik graag meegaan. 

Ine Slobbe van Baardewijk, april 2015

Vergelijkbare projecten