06-514 11 238
suzanneroelofs@gmail.com

Suzanne & Building Stories

Drs. Suzanne Roelofs is architectuurhistoricus, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Sindsdien werkt zij als freelance architectuurhistoricus en geeft lezingen, wandelingen en arrangementen op het gebied van (met name) moderne architectuur.Daarnaast is ze ANVR-gecertificeerd reisleider en organiseert & begeleidt architectuurreizen. Dit alles doet ze zowel voor diverse culturele organisaties en reisorganisaties, als via haar eigen bedrijf, sinds 2013 Building Stories geheten.

Wandelingen, lezingen en arrangementen geeft zij door heel Nederland, hoewel het accent op de Randstad ligt. Een deel van de onderwerpen vindt u onder het hoofdstuk aanbod terug. Daarnaast geeft zij rondleidingen in diverse gebouwen in Amsterdam, o.a. de Beurs van Berlage, Muziekgebouw aan ’t IJ en het Paleis op de Dam. Ook heeft zij diverse architectuurcursussen ontwikkeld en gegeven, onder andere “Moderne Nederlandse Architectuur” en “10 Grote Hedendaagse Architecten” voor NRC Handelsblad Academie (2010).

Foto: Merlijn Doormernik 

Met architectuurreizen heeft zij ruime ervaring, gezien zij sinds 2004 als reisleider werkt. Sinds enkele jaren is zij ook betrokken bij de ontwikkeling van architectuurreizen voor verschillende organisaties. O.a. in Londen (2017 & 2019), Berlijn (2010, 2013, 2014 en 2016), Helsinki (2012-2019), Barcelona en Valencia (2011), Madrid (2017 en 2012), Dubai en Abu Dhabi (2012 &2018), Stuttgart (2013-14 en 2016-18), Kopenhagen (2013 en 2015), Sevilla (2013), Salamanca (2014), New York City (2010), Shanghai en Beijing (2004- 2010) en Chicago (2013-2015, 2017). Door haar ruime reiservaring (Azië, Europa, Arabische wereld, Oceanie & Noord- en Zuid Amerika) kan zij de moderne architectuur in een brede, globale context plaatsen en is ze goed op de hoogte van internationale ontwikkelingen.

Opdrachtgevers: O.a.: Cultureel Organisatiebureau Artifex | NRC Handelsblad Academie | Architectenweb | Avans Hogeschool | Nederlandse Taalunie | Stadsarchief Amsterdam | Liverpool John Moores University | Amsterdam City Walks | Volksuniversiteit Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Amersfoort, Amstelveen en Almere | LMU Ludwig – Maximilians Universität München | Architectuurcentrum Rondeel | Stadswandelkantoor | Wereldreis in Amsterdam | Vrije Akademie voor Kunsthistorisch Onderwijs | SRC-Reizen | Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam | Rotterdamse Salon | Suster Bertken | Ministerie voor Buitenlandse Zaken | Voyage & Culture |Kopgroep Bibliotheken | Culturele Kring Lunteren | Asociación Iberoamericana Eindhoven | Asgard Reizen | Frans Hals Museum | VG Rabobank | Bathmens Beeldende Kunt en Cultuurkring | Bibliotheek Haarlem | Kunstkring Ootmarsum | Cool Kunst en Kultuur | Nut Delden en Nut Geldermalsen | Randstad | Stadspodium Go Leerdam | Snijpunt | OPPS | Sociëteit de Hereeniging | Vereeniging Santpoorts Belang | Johannes Fontanus College Barneveld | Kunstkring VOM HAN | Kunstkring Haaksbergen | Beliën & Van Tol Stadsverkenningen | Architectuurcentrum FASadE | Guidor| Culturele Raad Wierden | Studium Generale Groningen | Kunst in Zicht Groningen | Kunstkring Rozendaal| Architectuurcentrum Nijmegen | Diverse bedrijven en particulieren.

De interesse voor moderne architectuur is voor mij meer dan beroepsmatig. Gebouwen en stedenbouwkundige ontwikkelingen bepalen voor een deel hoe ons leven eruit ziet en hoe we ons voelen. Een mooi ontworpen kantoorgebouw kan een inspirerende werkplek bieden, net als dat een ongelukkige stadsontwikkeling ons onveilig kan laten voelen. Door meer kennis hierover kan onze blik daarin veranderen.

Lees hier reacties van eerdere deelnemers van mijn programma's

 

Suzanne is de oprichter van Building Stories. 

Het merendeel van de programma’s voert zij zelf uit. Bij opdrachten voor grote groepen worden er natuurlijk extra gidsen ingehuurd en daarnaast kan het voorkomen dat zij zelf niet beschikbaar is wegens andere opdrachten of verblijf in het buitenland. In die gevallen wordt er een andere, inspirerende en deskundige gids ingehuurd voor de opdracht, mits hiervoor akkoord wordt gegeven door de opdrachtgever.

Het verhaal achter Building Stories:

Building Stories: Wij geloven dat elk gebouw een verhaal heeft. De ontstaansgeschiedenis en de reden voor de bouw, de stijl van het gebouw, de architect erachter en de constructie ervan. Verder is voor een goed begrip van het gebouw, het ook belangrijk om te kijken naar hoe het gebouw in haar tijd en omgeving past. Dat zijn de Building Stories, de verhalen achter en over het gebouw.

Building Stories: Het verhaal van het gebouw gaat echter door na de oplevering: wie wonen/werken er, hoe functioneert het gebouw zelf en binnen haar omgeving en wellicht de meest belangrijke vraag: Werkt het gebouw ook zoals het bedoeld is? Want het succes van een gebouw bepaalt vaak ook hoe lang zij geschiedenis zal schrijven, hoe lang zij zal bestaan. Zo vormt elk gebouw in de loop van de tijd haar eigen verhalen, de Building Stories.

In al onze programma’s is er aandacht voor beide aspecten, beide zijn immers belangrijk. Je kan in onze ogen een gebouw niet goed beoordelen zonder de constructie en achtergrond te kennen. Maar een prachtig gebouw vol gebreken en leegstand kan toch ook niet de bedoeling zijn. Building Stories en Building Stories zijn altijd onze twee uitgaanspunten, of het nu gaat om een gebouw, een wijk of een stedenbouwkundig plan.

Building Stories staat onder nummer 34317463 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Privacy statement: Building Stories vindt uw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die bij uw aanmelding door u zijn aangeleverd worden gebruikt om u per nieuwsbrief te benaderen over nieuwe programma’s die wij aanbieden. Deze gegevens worden opgeslagen in een eigen, beveiligde klantenadministratie. Uw gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Uw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven en vanzelfsprekend zal Building Stories uw gegevens uit haar administratie verwijderen als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen.