06-514 11 238
suzanneroelofs@gmail.com

Willem Dudok

Project Info

Project Description

De eigenzinnige Dudok is een van Nederlandse bekendste architecten, ondanks dat hij nooit een architectuuropleiding heeft gevolgd.

Zijn oeuvre is groot en veelzijdig, waarin we eerst de invloed van Berlage, de Amsterdamse School en Frank Lloyd Wright zien en daarna de invloed van het modernisme. Hij was verantwoordelijk voor vele kantoorgebouwen en raadhuizen, waarbij zijn raadhuis is Hilversum een internationaal hoogtepunt is. Daarnaast hield hij zich ook actief bezig met woningbouw en heeft vele wijken gepland, met veel groen en aandacht voor de woonwensen van de toekomstige bewoners. Ook was hij verantwoordelijk voor de bouw van vele prachtige scholen.

In deze lezing zullen we zijn ontwikkeling volgen en zijn belangrijkste werken uitgebreid bespreken, waardoor u daarna zult begrijpen waarom de waardering voor Dudok niet alleen in zijn tijd, maar ook nu nog zeer zeker terecht is.