Building Stories

Het verhaal achter Building Stories.


Building Stories: Wij geloven dat elk gebouw een verhaal heeft. De ontstaansgeschiedenis en de reden voor de bouw, de stijl van het gebouw, de architect erachter en de constructie ervan. Verder is voor een goed begrip van het gebouw, het ook belangrijk om te kijken naar hoe het gebouw in haar tijd en omgeving past. Dat zijn de Building Stories, de verhalen achter en over het gebouw.

Building Stories: Het verhaal van het gebouw gaat echter door na de oplevering: wie wonen/werken er, hoe functioneert het gebouw zelf en binnen haar omgeving en wellicht de meest belangrijke vraag: Werkt het gebouw ook zoals het bedoeld is? Want het succes van een gebouw bepaalt vaak ook hoe lang zij geschiedenis zal schrijven, hoe lang zij zal bestaan. Zo vormt elk gebouw in de loop van de tijd haar eigen verhalen, de Building Stories.

In al onze programma’s is er aandacht voor beide aspecten, beide zijn immers belangrijk. Je kan in onze ogen een gebouw niet goed beoordelen zonder de constructie en achtergrond te kennen. Maar een prachtig gebouw vol gebreken en leegstand kan toch ook niet de bedoeling zijn. Building Stories en Building Stories zijn altijd onze twee uitgaanspunten, of het nu gaat om een gebouw, een wijk of een stedenbouwkundig plan.


Building Stories is opgericht door Suzanne Roelofs. Het merendeel van de programma’s voert zij zelf uit. Bij opdrachten voor grote groepen worden er natuurlijk extra gidsen ingehuurd en daarnaast kan het voorkomen dat zij zelf niet beschikbaar is wegens andere opdrachten of verblijf in het buitenland. In die gevallen wordt er een andere, inspirerende en deskundige gids ingehuurd voor de opdracht, mits hiervoor akkoord wordt gegeven door de opdrachtgever. 

 

  • Nieuwsbrief

    Wilt u als eerste horen over onze nieuwe programma's? Vul uw e-mail adres in voor de driemaandelijkse nieuwsbrief.