Oostelijk Havengebied (A’dam)

Oostelijk Havengebied (A’dam)

Oostelijk Havengebied (A’dam)

Architectuur Wandelingen Amsterdam

Het Oostelijk Havengebied heeft in de jaren ’90 van de 20e eeuw een grootschalige transformatie ondergaan. Voor de ontwikkeling van de eilanden had men duidelijke criteria: architectonische en stedenbouwkundige schoonheid en handhaving van het bestaande wateroppervlak. Daarom trok men voor ieder gebied een externe stedenbouwkundige ontwerper aan. Het gebied is nu een staalkaart van moderne architectuur.

KNSM-eiland en Java-eiland zijn tussen 1874 en 1927 aangelegd als golfbreker ter bescherming van de oostelijke handelskade. Verder boden zij plaats aan rederijen die lijndiensten onderhielden met onder andere Indonesië, Suriname en de Verenigde Staten.

KNSM-eiland werd ontwikkeld volgens het masterplan van Jo Coenen. Hij koos voor grote bouwblokken, met in het midden een boulevard. Deze woonblokken werden ontworpen door gerenommeerde architecten; Coenen zelf ontwierp het cirkelvormige blok op de kop van eiland, Emerald Empire geheten. Verder werd de bestaande architectuur zoveel mogelijk gehandhaafd en heeft men getracht het industriële karakter van het havengebied te behouden.

Hierna was het Java-eiland aan de beurt. Voor dit smalle eiland maakte Sjoerd Soeters het masterplan, net als KNSM voor 1500 woningen. Bijna alle oude gebouwen werden gesloopt en hij verdeelde het eiland met behulp van grachten in vijf delen; elk deel kreeg een binnentuin met woonblokken eromheen. De schaal hier is kleiner en met zijn tussengrachtjes, pittoreske bruggetjes en op grachtenpanden geïnspireerde architectuur is dit een typisch modern stukje Amsterdam geworden.

Als laatste waren Sporenburg en Borneo, de voormalige rangeerterreinen, aan de beurt. Adriaan Geuze van West 8 ontwierp voor deze twee eilanden een gezamenlijk plan met ruim 1500 laagbouwwoningen en drie grote woonblokken om zo toch de beoogde hoeveelheid woningen te kunnen realiseren en het gebied meer allure te geven. Borneo en Sporenburg werden verder door twee opvallende rode bruggen verbonden. Tenslotte is er een ander architectonisch hoogstandje: de Scheepstimmermanstraat waar eigenaren met architecten zelf hun huizen mochten ontwerpen.

NB: er is ook een fietstocht in dit gebied (zie hier) en een boottocht (zie hier).

<< terug naar overzicht “Wandelingen: Architectuur Amsterdam”.

  • Nieuwsbrief

    Wilt u als eerste horen over onze nieuwe programma's? Vul uw e-mail adres in voor de driemaandelijkse nieuwsbrief.